Pás

Hledám varianty 'pás' [ pásy (2) pásu (3) pás (20) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 28:8...díly, jimiž bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata, z modré, purpurové a...
Exodus 28:28...ke kroužkům efodu. Tak bude spočívat na tkaném pásu efodu a nebude od něj odstávat. Kdykoli bude Áron...
Exodus 39:5...připojili ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z...
Exodus 39:21...ke kroužkům efodu. Takto spočíval na tkaném pásu efodu a neodstával od efodu, jak Hospodin přikázal...
2. Samuel 18:11...Dlužil bych ti pak deset šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na...
1. Královská 2:5...řeži, ačkoli byl mír. Prolitou krví potřísnil pás na svých bedrech i obuv na svých nohou. Zachovej se...
2. Královská 1:8...z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal tedy na...
Job 38:31...Plejády pouty připoutat anebo povolit Orionův pás? Dáváš v jejich čas vyjít planetám, vedeš Medvědici a...
Žalmy 109:19...zahalí jako plášť, ho vždy obepíná jako pás! Takto Hospodin ztrestá žalobce, ty, kteří o mně...
Přísloví 31:24...zasedá. Prodává košile, které ušila, zdobené pásy kupcům dodává. Síla a krása jsou jejím oděvem, s...
Izaiáš 3:24...i přehozy. Místo balzámu bude hniloba a místo pásu provaz, místo účesu bude lysina, místo roucha pytel a...
Izaiáš 11:5...přepáše se spravedlností, věrnost ponese jako pás na bocích. Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne...
Jeremiáš 13:1... Hospodin ke mně promluvil: "Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím na bedrech, ale ve vodě ho neper." ...
Jeremiáš 13:2...ve vodě ho neper." Koupil jsem si tedy bederní pás, jak Hospodin řekl, a opásal se jím. Znovu jsem dostal...
Jeremiáš 13:4...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi ten pás, který sis koupil a který nosíš na bedrech, vstaň, jdi...
Jeremiáš 13:6...řekl: "Vstaň, jdi k Pratu a vezmi odtud onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat." Šel jsem tedy k...
Jeremiáš 13:7..." Šel jsem tedy k Pratu na místo, kde jsem pás předtím schoval, vyhrabal jsem ho, a hle - pás byl...
Jeremiáš 13:10...aby jim sloužil a klaněl se jim, bude jako tento pás - úplně na nic. Jako se pás ovíjí kolem lidských beder,...
Jeremiáš 13:11...jim, bude jako tento pás - úplně na nic. Jako se pás ovíjí kolem lidských beder, tak jsem k sobě přivinul...
Ezechiel 47:4...dalších tisíc a provedl vodou - sahala po pás. Odměřil dalších tisíc - a byla to řeka, kterou jsem...
Matouš 3:4...oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med. Jeruzalém,...
Skutky 21:11...prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův pás a svázal si ruce i nohy se slovy: "Tak praví Duch...
Zjevení 15:6...oblečeni běloskvoucím plátnem a na prsou byli přepásáni zlatými pásy. Jedna z těch čtyř bytostí dala těm...

Slova obsahující pás: opásal (2) opásán (2) opásáni (2) opásej (2) pás (20) pásal (1) pásek (3) pásem (7) páskám (1) páskou (1) pásku (1) pásky (1) pásl (10) pásli (3) páslo (3) pásly (3) pást (38) pásu (3) pásy (2) popásá (1) propásl (1) přepásal (5) přepásán (1) přepásaná (2) přepásaného (2) přepásaní (1) přepásáni (2) přepásej (2) přepásejte (1) připásal (2) připásali (1) připásejte (2) spása (27) spásá (1) spásají (1) spáse (9) spásná (2) spásný (1) spásou (6) spásu (22) spásy (24)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |