Páry

Hledám varianty 'páry' [ páře (1) páry (1) páru (4) pára (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 2:6...by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z...
Genesis 6:19... z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a...
Genesis 6:20...zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou...
Genesis 7:2...a samici; ze všech nečistých zvířat však jen po páru, samce a samici. Také z nebeského ptactva vezmeš po...
Genesis 7:15...Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim...
1. Královská 19:19...nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a on byl u...
Job 7:16... Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou dny! Co je člověk, že se ti zdá tak významný a...
Žalmy 39:6...mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, stojí jakkoli! Séla Jak pouhý stín člověk životem...
Žalmy 144:4...co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš? Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín. Sestup, Hospodine,...
Jakub 4:14...nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |