Pár

Hledám varianty 'pár' [ párů (4) párem (5) párech (2) pár (17) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 7:2... Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech nečistých zvířat však...
Genesis 7:3...samici. Také z nebeského ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samce a samici, pro zachování jejich semene na...
Genesis 24:55...však odpověděli: " s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl:...
Exodus 25:35...mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen, pod...
Exodus 37:21...mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, byl jeden pupen, pod...
Soudců 19:3...a přivede ji zpět. Měl s sebou svého mládencepár oslů. Ta dívka ho pozvala dál, a když ho její otec...
Soudců 19:10...strávit další noc, a tak se zvedl a se svým párem oslů v postrojích a se svou družkou vyrazil k Jebusu...
1. Samuel 11:7...a vzplanul nesmírným hněvem. Vzal jeden pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal po těch poslech do...
1. Samuel 17:28...jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou drzost a zlomyslnost!...
2. Samuel 13:6...mohla přijít sestra Támar, připravit mi tu pár srdíček a nakrmit ." David poslal k Támar domů vzkaz:...
1. Královská 19:19...nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a on byl u...
Job 1:3...stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000 velbloudů, 500 párů dobytka a 500 oslic a také služebnictva měl velmi...
Job 10:20...do hrobu by přenesli. Copak mi nezbývá jen pár dnů? Nech být, pookřeji aspoň na chvilku, dříve...
Job 14:1...žere mol. Smrtelník z ženy zrozený jen pár dnů - a plných trápení. Jako květ vzejde a uvadne, jako...
Job 42:12... Měl totiž 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 1 000 párů dobytka a 1 000 oslic. Měl také sedm synů a tři dcery...
Kazatel 2:3...zjistil, v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebem. Proto jsem podnikal nemálo...
Kazatel 5:17...potěšení při všem tom lopotném pachtění v těch pár dnech života pod sluncem, které člověku Bůh dal - vždyť...
Kazatel 6:12...? Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech marného života, který pomine jako stín? Kdo...
Kazatel 8:15... Jen to mu totiž zbývá při jeho pachtění v těch pár dnech života, které mu pod sluncem Bůh dal. Rozhodl...
Izaiáš 7:21...ostříhá. V ten den člověku zůstane jen kravkapár ovcí, nadojí mu však tolik mléka, že bude jíst smetanu....
Izaiáš 65:20... nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj...
Jeremiáš 44:14...prahnou, aby se do vrátili a žili v , kromě pár utečenců se do nevrátí!" Nato všichni muži (kteří...
Matouš 15:34..."Kolik máte chlebů?" zeptal se Ježíš. "Sedm - a pár malých rybek," odpověděli. Ježíš tedy nechal zástupy...
Marek 8:7... Ti je pak předložili zástupu. Měli také pár malých rybek. Ježíš je požehnal a řekl, předkládají...
Lukáš 14:19..., omluv .' Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím , omluv .' Další...
Lukáš 15:13...mi náleží.' A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země,...

Slova obsahující pár: pár (17) pára (4) párech (2) párem (5) párky (2) páru (4) párů (4) páry (1) rozpáral (1) rozpárali (2) spárech (1) spárů (10) suchopár (7) suchopárem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |