Pálení

Hledám varianty 'pálení' [ pálení (11) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 30:1...Bůh." "Z akáciového dřeva zhotovíš také oltářpálení kadidla. je čtvercový, loket na délku a loket na...
Exodus 40:5... Před Truhlu svědectví postavíš zlatý oltářpálení kadidla a ve vchodu do Příbytku pověsíš závěs. Před...
Leviticus 4:7...oponou svatyně. Trochou krve potře rohy oltářepálení vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve...
2. Letopisů 2:3...jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětitpálení vonného kadidla před jeho tváří, k ustavičnému...
2. Letopisů 2:5...jsem , abych mu směl stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho tváří? Proto mi prosím pošli...
2. Letopisů 26:18...kněží, synové Áronovi, jsou posvěceni k jeho pálení. Opusť svatyni, neboť ses dopustil přestoupení....
2. Letopisů 26:19..." Uziáš zuřil, kadidelnici připravenoupálení kadidla stále v ruce. Zatímco spílal kněžím, na čele...
2. Letopisů 28:25...V každém z judských měst nadělal obětní výšinypálení kadidla cizím bohům. Tak popouzel Hospodina, Boha...
Jeremiáš 11:13... tolik oltářů jste postavili Hanbě, oltářůpálení kadidla Baalovi. Nemodli se za tento lid. Nevysílej...
Zjevení 18:9...a budou nad kvílet, uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou:...
Zjevení 18:18...stát v povzdálí, a když viděli dým jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto velikému...

Slova obsahující pálení: pálení (11) rozpálení (2) spálení (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |