Páchání

Hledám varianty 'páchání' [ páchání (3) ]. Nalezeny 3 verše.
Žalmy 125:3...dědictvím, aby spravedliví ruce nevztáhlipáchání špatnosti. K dobrým se, Hospodine, dobře zachovej,...
Jeremiáš 23:14...lid. U proroků v Jeruzalémě jsem viděl úděsnostpáchání nevěry a život ve lži; zločincům dodávají odvahy,...
Římanům 6:19...údy vydávali do služby nečistoty a nepravostipáchání nepravosti, tak teď vydávejte své údy do služby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |