Oznamte

Hledám pøesnì 'oznamte'. Nalezeno 7 veršù. Další varianty: oznamte (7) oznámit (15) oznámíš (2) oznámím (6) oznámili (15) oznámila (3) oznámil (45) oznámí (12) oznámeno (25) oznámena (1) oznam (3)
1. Samuel 6:2...máme dělat s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli:...
Jeremiáš 4:5...vašimi zločiny, takže by nešel uhasit." "Oznamte to v Judsku, rozhlaste v Jeruzalémě, po celé zemi...
Jeremiáš 4:16... je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěstOznamte národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste Jeruzalému: ‚Zdaleka...
Jeremiáš 5:20... proto budete v jiné zemi sloužit cizákům.' Oznamte to v domě Jákobově, v Judsku to rozhlaste:...
Jeremiáš 46:14...Nabukadnezar přitáhl, aby zaútočil na Egypt: "Oznamte v Egyptě, v Migdolu ohlaste, zvěstujte v Memfisu, v...
Jeremiáš 50:2...proroka Jeremiáše o Babylonu, o zemi Chaldejců: "Oznamte národům, ohlaste tu zvěst, zvedněte korouhev a...
Matouš 2:8...pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdeteoznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i ." Jakmile...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |