Oznam

Hledám pøesnì 'oznam'. Nalezeny 3 verše. Další varianty: oznamte (7) oznámit (15) oznámíš (2) oznámím (6) oznámili (15) oznámila (3) oznámil (45) oznámí (12) oznámeno (25) oznámena (1) oznam (3)
1. Samuel 23:11...tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože Izraeleoznam to prosím svému služebníkovi." "Ano, přitáhne,"...
Jeremiáš 42:20...‚Modli se za nás k Hospodinu, našemu BohuOznam nám, cokoli Hospodin, náš Bůh, řekne, a my to splníme...
Ezechiel 40:4...proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíšoznam domu Izraele." Spatřil jsem chrámový okrsek obehnaný...

Slova obsahující oznam: neoznamuje (1) oznam (3) oznamoval (5) oznamovali (1) oznamovat (2) oznamte (7) oznamuj (1) oznamuje (5) oznamujeme (4) oznamuji (8) oznamujte (1) poznamenal (1) poznamenali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |