Označen

Hledám varianty 'označen' [ označil (7) označí (1) označeno (1) označeni (4) označena (1) označen (6) označ (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 22:8...nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho...
Jozue 7:16...Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los označil kmen Juda. Nechal tedy předstupovat judské rody a...
Jozue 7:17...Juda. Nechal tedy předstupovat judské rodyoznačen byl rod Zerachův. Když nechal předstupovat Zerachův...
Jozue 7:18... Nechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužíchoznačen byl Achan, syn Karmiho, syna Zimriho, syna...
1. Samuel 10:20...nechal předstupovat všechny izraelské kmeny. Los označil kmen Benjamín. Nechal tedy po jednotlivých rodech...
1. Samuel 10:21...jednotlivých rodech přistupovat kmen Benjamínoznačen byl rod Matri. Nakonec byl označen Saul, syn Kíšův....
1. Samuel 14:41...tvém lidu Izraeli, pak padne tumim." Los pak označil Jonatana a Saula, kdežto lid vyvázl. "Losujte mezi...
1. Samuel 14:42...mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl Saul...
1. Královská 8:32...Zasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys viníka označil za vinného a odplatil mu jeho skutky, a...
Ezechiel 9:4...město, projdi Jeruzalém," řekl mu Hospodin, "a označ znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad...
Skutky 11:26...lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci poprvé označeni za křesťany. V době přišli do Antiochie proroci...
Římanům 7:3...se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však její muž zemře, je od...
2. Korintským 1:22...Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku....
Efeským 1:13...evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem...
Efeským 4:30...svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost,...
Jakub 2:7...se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni? Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví...
Jakub 2:23...a to mu bylo počítáno za spravedlnost" a byl označen za Božího přítele. Vidíte? Člověk je ospravedlňován...
Zjevení 7:4...Boha na jejich čelech!" A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze...

Slova obsahující označen: označen (6) označena (1) označeni (4) označeno (1) označených (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |