Oznámit

Hledám pøesnì 'oznámit'. Nalezeno 15 veršù. Další varianty: oznamte (7) oznámit (15) oznámíš (2) oznámím (6) oznámili (15) oznámila (3) oznámil (45) oznámí (12) oznámeno (25) oznámena (1) oznam (3)
2. Samuel 12:18... Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si, "domlouvali...
2. Samuel 17:17... Chodívala tam služebná a říkala jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit chozením...
2. Samuel 18:21...syn." Joáb tedy poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi viděl." Habešan se Joábovi poklonil a...
1. Královská 18:8...pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu...
1. Královská 18:11...přísahat, že nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu...
1. Královská 18:14...jim chléb a vodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť zabije!"...
2. Královská 7:9...čekat do rána. Pojďme to raději hned oznámit v královském paláci." Když dorazili k městské bráně...
Job 37:20...- pro tmu si neumíme ani řeč připravit! se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si někdo říkat o vlastní...
Přísloví 1:23...na vás vylít chci, právě vám chci svá slova oznámit! Dosud jsem volala, však nechtěli jste slyšet, ruku...
Izaiáš 41:22...říká: Předložte důkazy! Pojďte nám, vy modlyoznámit, co všechno se přihodit. Povězte nám aspoň věci...
Jeremiáš 36:16...na druhého a řekli Baruchovi: "Musíme to všechno oznámit králi. Pověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal,"...
Daniel 10:21...potom přijde ještě kníže Řecka.) Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však se mnou...
Matouš 28:8...radostí tedy pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš...
Jan 11:57... že pokud se někdo dozví, kde je, musí to oznámit, aby ho mohli zatknout. Šest dní před Velikonocemi...
Skutky 2:14... kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |