Oznámili

Hledám pøesnì 'oznámili'. Nalezeno 15 veršù. Další varianty: oznamte (7) oznámit (15) oznámíš (2) oznámím (6) oznámili (15) oznámila (3) oznámil (45) oznámí (12) oznámeno (25) oznámena (1) oznam (3)
Genesis 45:26...a přišli ke svému otci Jákobovi do KanaánuOznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého...
Exodus 16:22...na osobu. Všichni vůdcové obce tedy přišlioznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem...
1. Samuel 11:9...vám přijde záchrana." Poslové se tedy vrátilioznámili to obyvatelům Jábeše. Ti se zaradovali a vzkázali...
2. Samuel 4:8... tvého nepřítele, který ti usiloval o život," oznámili králi. "Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál...
2. Královská 8:7...král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží muž, poručil král Chazaelovi:...
2. Královská 9:36... jen lebku, nohy a ruce. Když se vrátilioznámili mu to, odpověděl: "Tak znělo slovo Hospodinovo...
2. Letopisů 29:18...byli hotovi. Šli tedy za králem Ezechiášemoznámili mu: "Vyčistili jsme celý Hospodinův chrám, zápalný...
Ezdráš 5:10...Ptali jsme se jich také na jména, abychom ti je oznámili a mohli připsat jména mužů, kteří jim stojí v čele...
Ester 4:4...Ester přišla její děvčata a eunuchové, aby to oznámili. Královna se zděsila. Poslala Mordechajovi šaty,...
Jeremiáš 36:20... vstoupili do dvorany před krále a všechno mu to oznámili. Král poslal Jehudiho pro svitek. Jehudi jej...
Matouš 28:11...odcházely, někteří ze stráže dorazili do městaoznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo. Ti se...
Marek 6:30...ho. Potom se apoštolové sešli k Ježíšovioznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl:...
Marek 16:13...na cestě, když šli na venkov. Šli tedyoznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili. Nakonec se ukázal...
Lukáš 8:20... ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostatOznámili mu: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí...
Skutky 25:2...Jeruzaléma. Vrchní kněží a přední Židé mu tehdy oznámili žalobu proti Pavlovi. Prosili ho a dožadovali se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |