Ozdobit

Hledám varianty 'ozdobit' [ ozdobte (1) ozdobit (2) ozdobíš (1) ozdobím (1) ozdobily (1) ozdobil (4) ozdobeny (2) ozdoben (1) ozdobě (2) ozdob (4) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 28:2...svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávěozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal...
Exodus 28:40...a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávěozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny,...
Exodus 33:5...chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdob, potom se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory Oréb...
Exodus 33:6..." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem...
1. Královská 7:17...vysoká 5 loktů. Hlavice na vrchu sloupů byly ozdobeny proplétaným mřížováním a věnci z řetězů. Na jedné...
2. Letopisů 3:5...cypřišovým dřevem, pokryl ryzím zlatem a povrch ozdobil palmami a řetízky. Chrám ozdobil drahokamy a ke...
2. Letopisů 3:6...zlatem a povrch ozdobil palmami a řetízky. Chrám ozdobil drahokamy a ke zlacení použil parvaimské zlato....
2. Letopisů 4:3...Pod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket), jednolitých s...
Job 31:36...spis! Rád ho budu nosit na vlastních ramenouozdobím se jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád...
Job 39:19...to ty, kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho skákat jako luční kobylky? Jeho hrdé...
Job 40:10...rameni? Zahřímáš hlasem jemu podobným? Zkus se ozdobit velebnou vznešeností, obleč se do slavné nádhery!...
Izaiáš 3:24...účesu bude lysina, místo roucha pytel a místo ozdob - cejch! Tví muži, Sione, padnou mečem, tví hrdinové...
Izaiáš 60:13...zamíří, cypřiše a jilmy spolu s jedlemi, aby ozdobily moji svatyni, podnož svých nohou abych oslavil....
Jeremiáš 4:30...ty? Vezmeš si šarlatové šaty? Zlatými šperky se ozdobíš? Budeš si řasenkou líčit oči? Zbytečné krášlení!...
Ezechiel 16:11...jsem kmentem a zahalil vzácným závojemOzdobil jsem šperky, na ruce ti dal náramky a náhrdelník...
Ezechiel 16:14...mezi národy díky nádheře, kterou jsem  ozdobil, praví Panovník Hospodin. Ty ses však na tu svou...
Ezechiel 28:13... Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben - rubínem, topasem a jaspisem, chrysolitem, onyxem...
1. Petr 3:4...a nádherných šatech - ale ve vašem srdciOzdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného...
Zjevení 21:19...čistému sklu. Základy městské hradby byly ozdobeny všemi drahokamy: první základ byl jaspis, druhý...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |