Ozáří

Hledám varianty 'ozáří' [ ozářily (1) ozářilo (1) ozářila (1) ozáří (2) ozářena (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 3:22...na hranici. Když ráno vstali, vycházející slunce ozářilo vodu. Moábcům ta voda z druhého břehu připadala...
Job 37:3...nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří. Vzápětí burácení zní, hřímá svým hlasem vznešeným;...
Žalmy 77:19...letěly! Tvým hromobitím zněla vichřice, blesky ozářily celý svět, země se třásla, chvěla se! Tvá cesta,...
Lukáš 2:9...stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův andělozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl...
Lukáš 17:24...nechoďte a za nikým se nežeňte. Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy po druhý, tak se...
Zjevení 18:1...sestupuje z nebe: měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem: "Padla,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |