Ovládl

Hledám varianty 'ovládl' [ ovládnout (4) ovládneš (4) ovládne (6) ovládli (5) ovládla (1) ovládl (3) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 22:17...na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou...
Numeri 13:30...přece vzhůru a obsaďme tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít...
Deuteronomium 9:1... Izraeli, dnes se chystáš přejít Jordán, abys ovládl národy větší a mocnější, než jsi ty: veliká města...
Deuteronomium 16:20...o skutečnou spravedlnost! Pak teprve budeš žítovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U oltáře,...
Deuteronomium 17:14...do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dáváovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad...
Deuteronomium 18:14...cele oddán Hospodinu, svému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce a věštce, ale tobě...
Deuteronomium 26:1... kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictvíovládneš ji a usadíš se v , odděl prvotiny všech plodů,...
Soudců 16:19... mu z hlavy oholí těch sedm copů. Tak ho ovládla a podmanila; jeho síla ho opustila. Vtom zavolala:...
2. Královská 17:24...v samařských městech namísto synů Izraele. Tak ovládli Samaří a zabydleli se v izraelských městech. Když...
Ester 5:10...nepohnul. Haman se na Mordechaje rozlítil, ale ovládl se a šel domů. Sezval své přátele, také svou ženu...
Izaiáš 34:17... svou rukou jim tu zemi rozměří, aby ji navždy ovládli, aby v žili navěky. se raduje poušť a...
Jeremiáš 32:23...oplývající mlékem a medem. Když ale přišliovládli ji, neposlouchali a neřídili se tvým Zákonem....
Jeremiáš 51:28...a jejich hejtmany, správce všech zemí, které ovládli! Země se třese, svíjí se bolestí, plní se, co...
Daniel 2:39...tvé, a po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět. Nakonec přijde čtvrté království, silné...
Daniel 11:3...řecké říši. Potom povstane bojovný král, který ovládne obrovskou říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na...
Daniel 11:5...z jeho velitelů se vzmůže ještě více, takže ovládne ještě větší říši nežli on. Po mnoha letech pak obě...
Daniel 11:39... drahokamy a klenoty. S tímto cizím bohem ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznají, zahrne...
Daniel 11:43...mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknoutOvládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta...
Skutky 5:3... Petr mu na to řekl: "Ananiáši, to tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl...
Skutky 27:16...ostrůvku zvaného Kauda. Tam jsme s vypětím sil ovládli vlečný člun a vytáhli ho na palubu. Lodníci pak...
1. Korintským 6:12... Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout. "Jídlo břichu a břicho jídlu - Bůh jednou zruší...
1. Korintským 7:5... aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli ovládnout. To, co tu říkám, však není příkaz, ale svolení...
1. Korintským 7:9...zůstat, jako jsem . Pokud se však nemohou ovládnout, vstoupí do manželství. Je přece lepší...

Slova obsahující ovládl: neovládli (1) ovládl (3) ovládla (1) ovládli (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |