Ovečky

Hledám varianty 'ovečky' [ ovečky (4) ovečku (5) ovečkám (1) ovečka (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Leviticus 14:10...dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři desetiny efy jemné mouky zadělané...
Numeri 6:14...beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční ovečku bez vady jako oběť za hřích a jednoho berana bez...
2. Samuel 12:3...ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s jeho...
2. Samuel 12:4...jednu ze svých ovcí nebo dobytka, a tak vzal ovečku onoho chudáka a tu tomu příchozímu připravil." David...
2. Samuel 12:6... "muž, který to spáchal, musí zemřít! A tu ovečku zaplatí čtyřnásobně - za to, že provedl takovou věc...
2. Samuel 24:17... to jsem se provinil! Co ale provedly tyto ovečky? tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě...
1. Letopisů 21:17... jsem spáchal zlo! Co ale provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj, tvá ruka dolehne na a na...
Píseň 1:8...sama, ty nejkrásnější z žen, jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají...
Izaiáš 40:11... bude je nosit na rukách, zvolna povede březí ovečky. Kdo shrnul vody do hrsti a nebe prsty rozměřil? Kdo...
Jeremiáš 50:17...uteče před mečem utlačitele! Izrael je ztracená ovečka, kterou odehnali lvi. Nejprve ji požíral asyrský...
Jeremiáš 51:40... praví Hospodin. Povedu je na porážku jako ovečky, jako kozly a beránky. Ach, jak byl ten Šešak lapen,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |