Ováže

Hledám varianty 'ováže' [ ovážu (2) ovážeme (1) ováže (1) ovázat (1) ovázána (1) ovázal (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 20:31...milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinou, hlavy si ovážeme provazem a vzdáme se izraelskému králi. Snad ...
Izaiáš 30:26...jako světlo sedmi dní - v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví rány, jež jim zasadil....
Izaiáš 61:1... abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal  ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a...
Jeremiáš 33:6...svou tvář před tímto městem. Hle - potom však ovážu jejich rány, uzdravím je a vyléčím. Dám jim zakusit...
Ezechiel 30:21...jsem paži faraona, krále Egypta. Vidíš? Není ovázána ani léčena, nedostal dlahu ani žádný převaz, aby...
Ezechiel 34:16... Ztracenou vyhledám, zaběhlou přivedu, zraněnou ovážu, nemocnou posílím, ale tučnou a silnou zahubím. Budu...
Lukáš 10:34...když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupilovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na...

Slova obsahující ováže: dováželi (2) dovážet (3) ováže (1) ovážeme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |