Otevřeně

Hledám varianty 'otevřeně' [ otevřeně ]. Nalezeno 10 veršù.
Leviticus 19:17...v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň - jinak jsi jeho spoluviníkem! Nemsti se...
Přísloví 10:10...bude odhalen. Kdo mhouří oko, způsobí potíž, kdo otevřeně kárá, pokoj přinese. Pramenem života jsou ústa...
Ezechiel 29:21...Izraele silou a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeně. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." Dostal jsem...
Marek 8:32...dnech vstát z mrtvých. Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat. Ježíš se...
Jan 7:13...z představených však o něm nikdo nemluvil otevřeně. Asi v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a...
Jan 16:25... kdy k vám nebudu o Otci mluvit obrazně, ale otevřeně. V ten den budete prosit v mém jménu a neříkám, že...
Jan 16:29...mu řekli: "Hle, teď nemluvíš obrazně, ale otevřeně! Teď víme, že víš všechno a není třeba, aby se ...
Skutky 26:26...jsou pravdivá a rozumná. Král, před nímž tak otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí. Jsem si jist, že...
2. Korintským 6:11... a přitom všechno vlastnící. Mluvíme k vám otevřeně, drazí Korintští, naše srdce je dokořán! Nebyli...
Galatským 2:11...pilně snažil. Když ale Petr přišel do Antiochieotevřeně jsem se mu postavil. Jeho chování bylo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |