Otevírá

Hledám varianty 'otevírá' [ otevírat (3) otevíráš (1) otevírám (1) otevíral (1) otevírají (1) otevírá (7) ]. Nalezeno 14 veršù.
2. Královská 7:2...pravá ruka, Božímu muži namítl: "Hospodin sice otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco...
2. Královská 7:19..." Králův pobočník mu tehdy namítl: "Hospodin otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco...
1. Letopisů 9:27...domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat. Někteří z nich měli na starosti služebné náčiní,...
Nehemiáš 13:19... přikázal jsem, zavřou vrata. Zakázal jsem je otevírat, dokud neskončí sobota. Do bran jsem postavil...
Job 33:16... když na lůžku leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To aby člověka od...
Job 35:16...že se o ničemnost vůbec nestará! Job si tu však otevírá ústa naprázdno - mluví dál a dál, a přitom neví...
Job 36:10... co provedli, čím se provinili a jak zpyšněliOtevírá jim uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla...
Job 36:15...smilníky. Bůh zachraňuje ubohé jejich bídamiotevírá jim uši soužením. Ano, i tebe zve zprostřed úzkosti...
Žalmy 145:16...k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřebyOtevíráš ruku, abys nasytil touhy všech žijících. Hospodin...
Izaiáš 45:1...národy a krále před ním odzbrojil, abych mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny: před tebou...
Izaiáš 66:9...svoje děti na svět přivedla! Copak , který otevírám lůno, nepůsobím i porod? praví Hospodin. Copak ,...
Ezechiel 44:2...zůstane zavřená," řekl mi Hospodin. "Nebude se otevírat a nikdo nebude procházet. Zůstane zavřená,...
Abakuk 2:5...je totiž bohatství; nadutec nemá chvíli klidOtevírá chřtán jako záhrobí, jako smrt nemůže se nasytit, i...
1. Korintským 16:9...do Letnic ale zůstanu v Efesu, neboť se mi tu otevírají veliké a slibné možnosti, i když je tu mnoho...

Slova obsahující otevírá: otevírá (7) otevírám (1) otevíráš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |