Otřásala

Hledám varianty 'otřásala' [ otřásejte (1) otřásat (1) otřásáš (1) otřásaly (1) otřásala (2) otřásal (1) otřásá (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 19:18...z dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásala. Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a...
1. Královská 1:40...a radovali se tak nadšeně, se tím hlukem otřásala zem. Zaslechl to Adoniáš i všichni jeho hosté....
Žalmy 29:8...Hospodinův srší ohněm, hlas Hospodinův pouští otřásá - kádešskou pouští třese Hospodin! Hlas Hospodinův...
Jeremiáš 2:12...Slávu vyměnil za nesmysly! Zděste se, nebesaotřásejte se hrůzou nad tím, co se stalo, praví Hospodin....
Jeremiáš 4:24...bez světla. Viděl jsem hory - celé se chvělyotřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hle - nikde ani...
Jeremiáš 48:27...Izraeli? Copak byl chycen mezi zloději, že se otřásáš opovržením, kdykoli se o něm zmíníš? Opusťte města,...
Lukáš 21:26...přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s...
Židům 12:26...se od Toho, který je z nebe. Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |