Otázek

Hledám varianty 'otázek' [ otázky (4) otázku (1) otázkou (13) otázkám (1) otázkách (1) otázka (1) otázek (3) ]. Nalezeny 24 verše.
Exodus 2:7...k faraonově dceři přistoupila jeho sestraotázkou: "Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to...
1. Samuel 16:4...města se vylekali a vyšli mu naprotiotázkou: "Přinášíš pokoj?" "Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel...
1. Samuel 17:30...se David. Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkou a muži mu odpovídali právě tak jako předtím. To, co...
1. Královská 10:3...o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká,...
2. Letopisů 9:2...o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká,...
2. Letopisů 19:10...měst, se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona, přikázání, ustanovení a pravidel, je musíte...
Ester 5:8...jim zítra vystrojím. Tehdy králi odpovím na jeho otázku." Toho dne Haman odcházel veselý a v dobrém rozmaru....
Job 9:3...s ním někdo snad chtěl jít k soudu, z tisíce otázek by nezodpověděl jednu. hlubokou moudrost a...
Kazatel 7:10... Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást. Moudrost je dobrá jako zděděné...
Matouš 11:3...skutcích a poslal za ním své učedníkyotázkou: "Jsi Ten, který přijít, anebo máme čekat...
Matouš 17:25...Petr. Když pak přišel domů, Ježíš ho předešel otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští...
Matouš 18:1...sebe." V tu dobu přišli učedníci za Ježíšemotázkou: "Kdo je v nebeském království největší?" Ježíš k...
Matouš 19:16...pak odtud odešel. Vtom k němu přišel jeden mužotázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný...
Matouš 26:17...nekvašených chlebů přišli za Ježíšem učedníciotázkou: "Kde ti máme připravit velikonoční večeři?"...
Marek 10:2... Tehdy k němu přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou: "Smí muž zapudit manželku?" "Co vám přikázal...
Lukáš 2:46...jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností...
Lukáš 7:19...zavolal dva z nich a poslal je za Ježíšemotázkou: "Jsi Ten, který přijít, nebo máme čekat...
Lukáš 7:20...přišli, řekli: "Jan Křtitel nás k tobě poslalotázkou: Jsi Ten, který přijít, nebo máme čekat jiného?"...
Lukáš 9:46... ale báli se ho zeptat. Tehdy mezi nimi vyvstala otázka, kdo z nich je největší. Když Ježíš viděl, jaké...
Lukáš 23:9...ho uvidí udělat nějaký zázrak. Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal. Stáli tam však...
Jan 1:19...poslali z Jeruzaléma kněze a levityotázkou: "Kdo jsi?" Neodmítl jim přímou odpověď. " nejsem...
Skutky 15:2...Pavel, Barnabáš a někteří další půjdou s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma. Vysláni...
Skutky 23:29... Shledal jsem, že jej obviňují kvůli sporným otázkám jejich Zákona a že nespáchal nic, zač by zasloužil...
Skutky 25:19...bych očekával. Vedli s ním jen spor o nějakých otázkách toho jejich náboženství a o nějakém mrtvém Ježíši,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |