Ostrý

Hledám varianty 'ostrý' [ ostří (3) ostrými (2) ostrý (12) ostrou (1) ostré (4) ]. Nalezen 21 verš.
Soudců 8:1...jsi šel bojovat s Midiánci?" A dali se s ním do ostré hádky. On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně...
Job 41:22...slámy považuje kyje, mávání šavlí směje seOstré střepy mu rostou na břiše, stopu nechává jak brány...
Žalmy 45:6...tvá pravice zmůže věci úžasné! Tvé šípy, králiostré jsou, národy skolí před tebou, srdce tvých soků...
Žalmy 52:4...tu každý den! Záhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest. Zlé víc než dobré miluješ,...
Žalmy 57:5...šelmami. Jejich zuby jsou šípy, oštěpyostrými meči jsou jejich jazyky. Zvedni se, Bože, nad nebe,...
Žalmy 89:44...nepřátel, rozveselil jsi všechny jeho soupeřeOstří jeho meče jsi otupil, nechtěls ho v boji podepřít....
Přísloví 25:18...bližnímu křivě svědčí, je jako kyj, jak meč, jak ostrý šíp. Jak vyražený zub, jak vykloubená noha je důvěra...
Kazatel 10:10...ten si tím ublíží. Když nikdo nenabrousí otupené ostří, je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem...
Izaiáš 5:28...se jim na obuvi řemínek. Jejich šípy jsou ostré a všechny luky napjaté; kopyta jejich koní jako...
Izaiáš 41:15... Hle, učiním cepem k mlácení, novým a s hroty ostrými. Pomlátíš hory, všechny rozdrtíš, s pahorky naložíš...
Izaiáš 49:2...narození, pojmenoval v lůně matčině. Jak ostrý meč ústa učinil, v stínu své ruky ukryl ; učinil...
Ezechiel 5:1...skomírat svými vinami." "Synu člověčí, vezmi si ostrý meč a jako holičskou břitvou si jím ohol vlasy i...
Ezechiel 21:16...vysmívá. je naleštěn a padne do dlaněostrý a vyleštěný meč - jen ho podat ruce katově! Kvílej a...
Skutky 15:39...a nešel s nimi do díla. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal s sebou...
Židům 11:34...zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti, stávali se silnými...
Zjevení 1:16... V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne...
Zjevení 2:12...v Pergamonu napiš: Toto praví Ten, který  ostrý dvojsečný meč: Vím, že bydlíš tam, kde je satanův...
Zjevení 14:14...Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem...
Zjevení 14:17...je v nebi, pak vyšel další anděl a také on měl ostrý srp. A od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl...
Zjevení 14:18... a zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: "Napřáhni svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice...
Zjevení 19:15...bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou...

Slova obsahující ostrý: ostrý (12) ostrými (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |