Ostatky

Hledám varianty 'ostatky' [ ostatky (8) ostatek (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 31:13...do Jábeše a tam je spálili. Potom vzali jejich ostatky a pohřbili je pod jábešským tamaryškem. Sedm dní se...
2. Samuel 21:12... šel a vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi...
2. Samuel 21:13...v pohoří Gilboa.) David odtud nechal vyzvednout ostatky Saula i jeho syna Jonatana a dal také posbírat...
2. Samuel 21:14...a dal také posbírat ostatky oněch popravenýchOstatky Saula a jeho syna Jonatana pak pochovali do hrobu...
1. Letopisů 10:12... přinesli je zpět do Jábeše a pohřbili jejich ostatky pod jábešským dubem. Sedm dní se pak postili. Tak...
Jeremiáš 50:26...to město jako proklaté, z něj nezůstane ani ostatek! Pobijte jim všechny býky, na jatka je pošlete....
Ezechiel 39:14...zemí a spolu s ostatními budou pohřbívat ostatky ležící na zemi, aby ji očistili. Po sedmi měsících...
Amos 6:10... Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku skryl, zeptá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |