Osob

Hledám varianty 'osob' [ osoby (1) osobu (2) osob (18) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 46:18...dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osob. Synové Ráchel, Jákobovy manželky: Josef a Benjamín...
Genesis 46:22... kteří se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem 14 osob. Syn Danův: Chušim...
Genesis 46:25...dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi - celkemosob. Celkový počet těch, kdo vyšli z Jákobových beder a...
Genesis 46:26...do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v...
Genesis 46:27...Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob...
Exodus 1:5...Ašer. Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také...
Exodus 12:4...souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez...
Exodus 16:16...si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobu. Vezměte pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové...
Exodus 16:22...pokrmu nasbírali dvakrát více - dva omery na osobu. Všichni vůdcové obce tedy přišli a oznámili to...
Numeri 26:53...přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob. Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší -...
Numeri 26:55...losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení. Dědictví jim bude...
Numeri 31:40...oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek...
Numeri 31:46...500 oslů, 16 000 osob. Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš...
Deuteronomium 10:22...otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás...
Ezdráš 2:64...tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků...
Nehemiáš 7:66...tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků...
Jeremiáš 52:30...odvlekl 745 Židů. Celkem to bylo 4 600 osob. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále...
Skutky 7:14...i celé své příbuzenstvo v počtu sedmdesáti pěti osob. Jákob tedy sestoupil do Egypta, kde zemřel on i naši...
Skutky 27:37...a něco pojedli. (Na lodi nás bylo celkem 276 osob.) Posilněni jídlem pak sypali pšenici do moře, aby...
Zjevení 3:4...hodinu na tebe přijdu. Máš ale v Sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha. Ti se budou se mnou...

Slova obsahující osob: osob (18) osobně (21) osobní (3) osobních (1) osobním (1) osobu (2) osobujete (2) osoby (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |