Osnuje

Hledám varianty 'osnuje' [ osnují (3) osnuje (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Přísloví 16:30...mhouří oči, vymýšlí zvrácenosti, kdo svírá rtyosnuje špinavost. Korunou krásy jsou šediny - kdo žijí...
Izaiáš 59:5...rodí neštěstí. Hadí vejce vyseděli, pavoučí sítě osnují. Kdo jejich vejce pozře, zemře; rozmáčkne-li je,...
Jeremiáš 9:7...s bližními mluví o pokoji, v srdci však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin....
Amos 7:10...izraelskému králi Jeroboámovi: "Amos proti tobě osnuje spiknutí v samém srdci Izraele. Země nemůže všechny...
Micheáš 2:1... Běda těm, kdo chystají špatnosti, kdo osnují zlo i v posteli! od svítání je páchají - vždyť si...

Slova obsahující osnuje: osnuje (2) zosnuješ (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |