Osmdesát

Hledám varianty 'osmdesát' [ osmdesáti (1) osmdesát (16) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 16:16... Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let. Když bylo Abramovi devadesát devět let,...
Exodus 7:7... Když mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát tři. Hospodin Mojžíšovi a...
Jozue 14:10...putoval pouští. A hle, dnes tu jsem a je mi osmdesát pět let. Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když ...
Soudců 3:30...musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil...
1. Samuel 22:18...Edomský se na vrhl a pobil je. Toho dne zabil osmdesát pět mužů, kteří nosili plátěný efod. Také kněžské...
2. Samuel 19:33...rozloučil. Barzilaj byl velmi starý, bylo mu osmdesát let. To on se o krále staral během jeho pobytu v...
2. Samuel 19:36...šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi  osmdesát let. Copak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak...
2. Královská 6:25... Obléhání pokračovalo, byla oslí hlava za osmdesát šekelů stříbra a čtvrt dížky "holubího trusu" za...
2. Královská 10:24...a zápalným obětem. Jehu zatím venku rozestavěl osmdesát mužů a varoval je: "Za ty lidi mi ručíte. Kdo...
2. Letopisů 26:17...kadidlovém oltáři pálil kadidlo. Kněz Azariášosmdesát statečných Hospodinových kněží tam šli za ním....
Ester 1:4...a představitele provincií. Po dlouhých sto osmdesát dnů vystavoval na odiv bohatství a slávu své říše,...
Žalmy 90:10... Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a...
Píseň 6:8...tvé. Byť na šedesát bylo královen, konkubín osmdesát a panen bezpočtu, jediná je však holubička , ...
Jeremiáš 41:5...nikdo nevěděl, přišlo ze Šechemu, Šíla a Samaří osmdesát poutníků s oholenými bradami, roztrženými rouchy a...
Lukáš 2:37...se svým mužem a potom byla vdovou do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí...
Lukáš 16:7...' odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - napiš osmdesát.' A jeho pán ocenil, že si ten nepoctivý správce...

Slova obsahující osmdesát: osmdesát (16) osmdesátého (1) osmdesáti (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |