Oslici

Hledám varianty 'oslici' [ oslicích (1) oslici (11) oslice (20) oslic (4) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 12:16...dobře - měl brav, skot i osly, otroky, otrokyněoslice a velbloudy. Hospodin však kvůli Abramově manželce...
Genesis 32:16...velbloudic s mláďaty, 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo...
Genesis 45:23...oslů nesoucích nejlepší věci Egypta a deset oslic nesoucích zrní, chléb a potraviny pro jeho otce na...
Numeri 22:21...ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a odjel s moábskými hodnostáři. Bůh ale kvůli jeho...
Numeri 22:22... aby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky. Když oslice...
Numeri 22:23...své oslici spolu se dvěma svými služebníky. Když oslice spatřila Hospodinova anděla stojícího v cestě s...
Numeri 22:25...vinicemi, z obou stran lemovanou zídkami. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, otřela se o zeď, takže...
Numeri 22:27...kde nebyla možnost uhnout vpravo ani vlevo. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, lehla si pod Balaámem....
Numeri 22:28...hněvem a bil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že ...
Numeri 22:29...jsem ti udělala, že potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč,...
Numeri 22:30... blázny! Mít po ruce meč, bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně...
Numeri 22:32...anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to jsem ti zahradil cestu, neboť se mi...
Numeri 22:33...ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbíOslice spatřila a třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi...
Soudců 5:10...- veleben budiž Hospodin! Vy jezdci na plavých oslicích, kteří sedíte v sedlech zdobených, vy, kdo se...
1. Samuel 9:3...ostatní. Saulovu otci Kíšovi se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto řekl svému synu Saulovi: "Vezmi s sebou...
1. Samuel 9:5...sebou: "Pojďme se vrátit, se můj otec místooslice nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec....
1. Samuel 9:20... povím ti všechno, co máš na srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej...
1. Samuel 10:2...území v Celcachu potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec nemá...
1. Samuel 10:14...strýc Saula a jeho mládence. "Hledali jsme oslice. Když jsme viděli, že nejsou k nalezení, šli jsme za...
1. Samuel 10:16..." ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás, že se oslice našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl ohledně...
2. Královská 4:22...zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z mládencůoslici. Musím rychle za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč...
2. Královská 4:24...ani sobota." "Buď klidný," řekla mu. Osedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně...
1. Letopisů 27:30... syn Adlajův; za velbloudy Obil Izmaelský; za oslice Jechdeáš Meronotský; za brav Jaziz Hagrejský. To...
Job 1:3...ovcí, 3 000 velbloudů, 500 párů dobytka a 500 oslic a také služebnictva měl velmi mnoho. Mezi všemi...
Job 1:14...posel: "Orali jsme s dobytkem a vedle se pásly oslice," řekl, "když vtom nás přepadli Sabejci, zvířata...
Job 11:12...uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová, divoká oslice zplodí člověka!' Když ale napravíš své srdce a k...
Job 42:12... 6 000 velbloudů, 1 000 párů dobytka a 1 000 oslic. Měl také sedm synů a tři dcery...
Jeremiáš 2:24...Jsi velbloudice pádící svými cestami, divoká oslice, zvyklá na poušti. Jakmile lačně zavětříš, kdo...
Matouš 21:2...vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby...
Matouš 21:7...šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkem, položili na pláště a posadili ho na...
2. Petr 2:16... Za své provinění byl ovšem napomenut: němá oslice promluvila lidským hlasem a proroka v jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |