Oslepím

Hledám varianty 'oslepím' [ oslepím (1) oslepil (2) oslepen (1) oslep (1) ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 6:18...stahovat, Elíša se modlil k Hospodinu: "Prosímoslep ten zástup!" A on je naráz oslepil, jak Elíša řekl....
Zachariáš 12:4...bdít nad domem Judy, ale všechny koně národů oslepím. Vůdcové Judy si tehdy v srdci pomyslí: "Obyvatelé...
Jan 12:40...nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě řekl: "Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima...
Skutky 22:11...tam se dozvíš všechno, co máš dělat.' Byl jsem oslepen jasem toho světla, a tak moji společníci museli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |