Oslavu

Hledám varianty 'oslavu' [ oslavy (1) oslavu (2) oslavě (6) oslava (1) oslav (4) ]. Nalezeno 14 veršù.
Leviticus 19:24...roku je všechno jeho ovoce posvěcenooslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý...
Numeri 10:10... Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích měsíců, při zápalných...
Deuteronomium 16:15...tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě oslav! Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského...
1. Samuel 11:15...a Saul tam se všemi Izraelci pořádal velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte,...
1. Letopisů 25:3... který za zvuku citery prorokoval ke chváleoslavě Hospodina. Z Hemanových synů: Bukiáš, Mataniáš,...
2. Letopisů 7:6...naproti nim levité s hudebními nástroji, kteréoslavě Hospodina zhotovil král David, a oslavovali...
Ester 9:19...v hrazených městech, pořádají veselice, hodyoslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a navzájem si posílají...
Žalmy 88:11...konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé...
Přísloví 11:10...ve městě je radost, když hynou darebáci, koná se oslava. Požehnáním poctivých se pozvedá město, ústy...
Matouš 14:6...ho měli za proroka. Dcera Herodiady pak na oslavě Herodových narozenin tančila uprostřed hodovníků a...
Marek 6:21... Příhodný den však přišel, když Herodes na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své velmože a...
Jan 12:28...Ale proto jsem přišel, pro tuto chvíli. Otčeoslav své jméno!" Tehdy z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a...
Jan 17:1...oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíleoslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Dal jsi mu právo na...
2. Korintským 8:19...na cestách s touto sbírkou, kterou pořádámeoslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat. Chráníme se...

Slova obsahující oslavu: neoslavuji (1) oslavu (2) oslavuj (1) oslavuje (1) oslavujeme (2) oslavuji (3) oslavují (7) oslavujme (1) oslavujte (16)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |