Osekejte

Hledám varianty 'osekejte' [ osekejte (1) osekal (2) ]. Nalezeny 3 verše.
2. Královská 16:17...tak, jak mu Achaz přikázal. Král Achaz pak osekal postranice z bronzových stojanů a sejmul z nich...
2. Královská 24:13...král Šalomoun v Hospodinově chrámu, Nabukadnezar osekal. Z celého Jeruzaléma odvlekl 10 000 vyhnanců -...
Daniel 4:11...a volal mocným hlasem: ‚Porazte ten stromosekejte mu větve, zbavte ho listí a rozházejte ovoce! ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |