Osejte

Hledám varianty 'osejte' [ oseli (1) osel (9) osejte (1) oseji (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 47:23...vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivoosejte půdu! bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi....
Genesis 49:14... k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící. uvidí odpočinek,...
Exodus 21:33...ji vykope a nepřikryje a spadne do býk nebo osel, vyrovná se majitel jámy s jeho majitelem: mu...
Exodus 22:3...se u něj to, co ukradl, najde živé - býkosel nebo beránek - nahradí to dvojnásobně. Když někdo...
Exodus 23:12... ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býkosel odpočinul a tvůj otrok i námezdník nabrali dech....
Deuteronomium 5:14... tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých...
1. Královská 13:24...a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestuosel stál u něj. Také lev stál u mrtvoly. Vtom šli okolo...
Job 6:5...hrůzy obkličují ze všech stran. Hýká snad osel, když dost trávy? Bučí snad vůl, když krmení?...
Žalmy 107:37... kteří hladověli, aby založili město k bydleníOseli pole, vinice vysadili, které pak vydaly hojný užitek....
Izaiáš 1:3... oni ale zradili. I býk zná svého hospodářeosel zná jesle, kde ho krmí pán - Izrael ale nechce znát,...
Jeremiáš 31:27...dny, praví Hospodin, kdy dům Izraele i dům Judy oseji lidmi i zvířaty. Jako jsem nad nimi bděl, abych...
Ozeáš 8:9... Chodili totiž do Asýrie jako divoký osamělý osel - Efraim kupoval si milence! Prodávali se mezi pohany,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |