Osadí

Hledám varianty 'osadí' [ osadím (1) osadili (4) osadil (5) osadí (2) osadě (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Jozue 6:26...je založí, za svého nejmladšího tam bránu osadí." Hospodin pak byl s Jozuem a pověst o něm se šířila...
1. Královská 16:34...Abirama a za cenu svého nejmladšího Seguba tam osadil bránu - přesně jak řekl Hospodin skrze Jozua, syna...
Nehemiáš 3:1...práce a postavili Ovčí bránu. Upevnili trámyosadili vrata. Pokračovali dál k věži Mea, a když ji...
Nehemiáš 3:3...bránu stavěli synové Senaovi. Upevnili trámyosadili vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval Meremot...
Nehemiáš 3:6... a Mešulam, syn Besodiášův. Upevnili trámyosadili vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval...
Nehemiáš 3:13...Chanun a obyvatelé Zanoachu. Když ji vystavěliosadili vrata, zámky a závory; opravili také na tisíc loktů...
Nehemiáš 3:14... správce okresu Bet-kerem. Když ji vystavělosadil vrata, zámky a závory. Studniční bránu opravoval...
Nehemiáš 3:15...okresu Micpa. Když ji postavil a zastřešilosadil vrata, zámky a závory. Opravil také hradbu u rybníka...
Nehemiáš 7:1... aby zastrašil. Když byly hradby dostavěnyosadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a...
Job 38:10...do plenek, když jsem mu vytyčil meze své, závory osadil na dveře a řekl: ‚Smíš sem, a dál ne, tvé...
Izaiáš 41:19...cedry a akáty, myrty a také olivy. Pustinu osadím cypřiši a jilmy spolu s jedlemi, to všichni vidí...
Ezechiel 3:15...spočívala. Přišel jsem k vyhnancům usazenýmosadě Tel-aviv u průplavu Kebar a sedm dní jsem tam zůstal...
Zachariáš 4:7... ty veliká horo? Před Zerubábelem jsi rovinouOsadí totiž vrcholový kámen za hlučného křiku: ‚Milost,...

Slova obsahující osadí: dosadí (1) dosadím (1) nedosadíme (1) neprosadí (2) osadí (2) osadím (1) posadí (6) posadím (1) prosadí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |