Osídlili

Hledám varianty 'osídlili' [ osídlit (1) osídlím (1) osídlili (2) osídlil (1) osídlete (1) osídlen (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 15:2... přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť,...
Numeri 33:53...jejich obětní výšiny. Podrobte si tu zemosídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte...
2. Letopisů 8:2...stavěl města, která Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je Izraelci. Šalomoun táhl na Chamát-cobu a dobyl...
2. Letopisů 20:8...svého přítele Abrahama na věky. Poté, co ji osídlili, postavili v svatyni pro tvé jméno a řekli:...
Izaiáš 23:7... jež tak dávné dějiny, jež jeho nohy zavedly osídlit dálné krajiny? Kdo takto rozhodl o Týru, jenž...
Jeremiáš 46:26...rukou jeho služebníků. Později však bude znovu osídlen tak jako v dávných dnech, praví Hospodin. Neboj se,...
Ezechiel 36:11...lidi i zvířata a budou se množit a rozmáhatOsídlím vás jako za starodávna a budu k vám ještě štědřejší...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |