Orli

Hledám varianty 'orli' [ orlu (1) orlovi (1) orli (4) orla (4) orel (14) ]. Nalezeny 22 verše.
Leviticus 11:13...se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou ohavníorel, orlosup, mořský orel, luňák, různé druhy jestřábů...
Deuteronomium 14:12...všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíteorla, orlosupa, mořského orla, luňáka, sokola, různé druhy...
Deuteronomium 28:49...tebe Hospodin přivede národ, jenž přiletí jako orel, národ, jehož jazyku nerozumíš, surový národ, jenž...
2. Samuel 1:23...milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než orli, silnější než lvi! Dcery izraelské, oplakávejte Saula...
Job 9:26...pryč. Jak rákosové čluny kolem propluly, jak orel řítící se za svou kořistí. Mohl bych říci: ‚Přestanu s...
Job 39:27... když k letu na jih křídla rozestře? Vznese se orel na tvůj povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále...
Žalmy 103:5...naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi! Hospodin spravedlnost zjednává, všem utlačeným k...
Přísloví 23:5... bohatství tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí! Raději nejez pokrm lakomce, po jeho...
Přísloví 30:19...mně budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem a cesta...
Jeremiáš 4:13... jeho vozy jako vichřice, koně rychlejší než orli - běda, je s námi konec! "Omyj své srdce od zla,...
Jeremiáš 48:40...k výstraze všemu okolí. Tak praví Hospodin: Hleorel se vrhá na Moáb, nad ním křídla prostírá! Města...
Jeremiáš 49:16... obsadils horské vrcholy. I kdyby ses vysoko jak orel uhnízdil, i odtamtud strhnu, praví Hospodin. Edom...
Jeremiáš 49:22... k Rudému moři se ponese jejich křik. Hleorel se zvedá a dolů vrhá se, nad Bosrou křídla rozestře!...
Pláč 4:19... Naši pronásledovatelé byli rychlejší než orli na nebi. Po horách nás honili, číhali na nás na poušti...
Ezechiel 1:10... zprava tvář lví, zleva tvář býka a zezadu tvář orla. Takové měly tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma...
Ezechiel 17:3...a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Mohutný orel s mohutnými křídly, dlouhými brky a hustým, sytě...
Ezechiel 17:7...vyrašily výhonky. Vtom se objevil další mohutný orel s mohutnými křídly a hustým peřím. A hle - ta réva...
Ozeáš 8:1...vysmějí! Polnici na rty! Na dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se...
Abdiáš 1:4...by k zemi porazil?" I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych...
Abakuk 1:8... jejich jezdci se ženou zdaleka, letí jak orel, jako když kořist napadá. Každý přichází páchat násilí...
Zjevení 4:7...tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu. Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech...
Zjevení 8:13...jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: "Běda, běda, běda...

Slova obsahující orli: horlil (3) horlili (1) horlit (1) horlivce (1) horlivcem (1) horlivě (5) horlivec (1) horlivěji (2) horlivější (1) horliví (3) horlivost (10) horlivosti (6) horlivostí (5) horlivý (5) horlivým (1) nejhorlivějším (1) orli (4) orlice (1) rozhorli (1) rozhorlil (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |