Orla

Hledám varianty 'orla' [ orlu (1) orlovi (1) orli (4) orla (4) orel (14) ]. Nalezeny 22 verše.
Leviticus 11:13...se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou ohavníorel, orlosup, mořský orel, luňák, různé druhy jestřábů...
Deuteronomium 14:12...všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíteorla, orlosupa, mořského orla, luňáka, sokola, různé druhy...
Deuteronomium 28:49...tebe Hospodin přivede národ, jenž přiletí jako orel, národ, jehož jazyku nerozumíš, surový národ, jenž...
2. Samuel 1:23...milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než orli, silnější než lvi! Dcery izraelské, oplakávejte Saula...
Job 9:26...pryč. Jak rákosové čluny kolem propluly, jak orel řítící se za svou kořistí. Mohl bych říci: ‚Přestanu s...
Job 39:27... když k letu na jih křídla rozestře? Vznese se orel na tvůj povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále...
Žalmy 103:5...naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi! Hospodin spravedlnost zjednává, všem utlačeným k...
Přísloví 23:5... bohatství tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí! Raději nejez pokrm lakomce, po jeho...
Přísloví 30:19...mně budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem a cesta...
Jeremiáš 4:13... jeho vozy jako vichřice, koně rychlejší než orli - běda, je s námi konec! "Omyj své srdce od zla,...
Jeremiáš 48:40...k výstraze všemu okolí. Tak praví Hospodin: Hleorel se vrhá na Moáb, nad ním křídla prostírá! Města...
Jeremiáš 49:16... obsadils horské vrcholy. I kdyby ses vysoko jak orel uhnízdil, i odtamtud strhnu, praví Hospodin. Edom...
Jeremiáš 49:22... k Rudému moři se ponese jejich křik. Hleorel se zvedá a dolů vrhá se, nad Bosrou křídla rozestře!...
Pláč 4:19... Naši pronásledovatelé byli rychlejší než orli na nebi. Po horách nás honili, číhali na nás na poušti...
Ezechiel 1:10... zprava tvář lví, zleva tvář býka a zezadu tvář orla. Takové měly tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma...
Ezechiel 17:3...a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Mohutný orel s mohutnými křídly, dlouhými brky a hustým, sytě...
Ezechiel 17:7...vyrašily výhonky. Vtom se objevil další mohutný orel s mohutnými křídly a hustým peřím. A hle - ta réva...
Ozeáš 8:1...vysmějí! Polnici na rty! Na dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se...
Abdiáš 1:4...by k zemi porazil?" I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych...
Abakuk 1:8... jejich jezdci se ženou zdaleka, letí jak orel, jako když kořist napadá. Každý přichází páchat násilí...
Zjevení 4:7...tvář jako člověk a čtvrtá se podobala letícímu orlu. Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech...
Zjevení 8:13...jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: "Běda, běda, běda...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |