Oral

Hledám varianty 'oral' [ orat (8) orali (2) oral (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 45:6...hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před vámi, aby zajistil...
1. Samuel 8:12...nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj budou...
2. Královská 25:12...gardistů nechal, aby se někdo staral o viniceoral pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i...
Job 1:14...prvorozeného bratra, dorazil k Jobovi posel: "Orali jsme s dobytkem a vedle se pásly oslice," řekl, "když...
Job 39:10...Můžeš ho provazy udržet u brázdy? Bude za tebou orat v údolích? Spolehneš na něj, když tolik síly?...
Žalmy 129:3... nikdy ale nezmohli! Přes moje záda oráči orali dlouhými brázdami. Spravedlivý je však Hospodin -...
Přísloví 20:4... rozčilovat se umí každý hňup. Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně. Rada v srdci...
Ezechiel 36:9...vámi! Obrátím k vám svou tvář a budou vás znovu orat a osívat. Rozmnožím vaše obyvatele - celý a úplný dům...
Ozeáš 10:11...šíji zapřáhnu a Efraima poženu: Juda bude orat a Jákob vláčet. Spravedlnost sejte a lásku sklízejte;...
Amos 6:12...Dokážou koně běžet po skále? se snad s voly orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právo v jed a...
1. Korintským 9:10...je to napsáno kvůli nám. Kdo oře, musí přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to dělat v naději,...

Slova obsahující oral: neorali (1) neoralo (1) oral (1) orali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |