Opuštěná

Hledám pøesnì 'opuštěná'. Nalezeno 9 veršù. Další varianty: opuštěným (2) opuštěných (3) opuštěný (2) opuštěnou (1) opuštěné (11) opuštěná (9)
2. Samuel 13:20...tvůj bratr. Neber si to tak." Támar pak zůstala opuštěná v domě svého bratra Abšaloma. Když se o tom všem...
Izaiáš 10:14...pobrala, jako se hnízdo vybírá; jako se sbírají opuštěná vajíčka, tak jsem celou zemi vysbíral a nikdo...
Izaiáš 49:21...vyhnaná - kdo všechny tyhle vychoval? Byla jsem opuštěná v samotě - kde všichni tihle vzali se?" Toto praví...
Izaiáš 54:1...a křič samou radostí, která jsi nikdy nerodilaOpuštěná totiž bude mít děti - víc dětí nežli provdaná,...
Izaiáš 60:15... Sion Svatého izraelského. Místo abys byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo nechodil,...
Izaiáš 62:4...královskou čelenkou. nikdy ti nebudou říkat Opuštěná, tvoji zem nebudou nazývat Pustinou. Budou ti...
Jeremiáš 12:11...ve zpustošenou poušť. Stane se pouhou pustinouopuštěná bude plakat přede mnou. Zpustošena bude celá zem,...
Ezechiel 36:35...zahrada Eden! A ta rozbořená města, jež ležela opuštěná v troskách, jsou teď opevněná a obydlená.' Tak...
1. Timoteus 5:5...péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |