Oproti

Hledám varianty 'oproti' [ oproti ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 9:28... Gaal, syn Ebedův, vykřikoval: "Kdo je Abimelech oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak to není...
Job 8:7...statků znovu obnoví. Tvé počátky budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká . Předchozích pokolení zeptej...
Ezechiel 15:2..."Synu člověčí! Co je dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům? ...
Ezechiel 15:6...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jako jsem oproti lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ohni ke...
Skutky 6:1...mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla....
2. Korintským 12:13...znamení, divy a zázraky. O co jste přišli oproti jiným církvím? Jen o to, že jsem vám nebyl na obtíž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |