Opravou

Hledám varianty 'opravou' [ opravy (1) opravu (4) opravou (1) opravě (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Královská 12:8...Jojadu i ostatní kněze a otázal se: "Proč neopravujete škody na chrámu? Neberte od pokladníků žádné...
2. Královská 12:13... Platili také za dřevo a tesaný kámen na opravu Hospodinova chrámu a za všechny ostatní výdaje při...
2. Královská 22:5...chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě škod v Hospodinově chrámu. je dávají tesařům,...
2. Královská 22:6...a nakupují za dřevo a tesaný kámen na opravu chrámu. Za vyplacené stříbro od nich není třeba...
1. Letopisů 26:27... Šlo o dary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu Hospodinova domu, a vše, co zasvětil vidoucí Samuel...
2. Letopisů 24:5...od celého Izraele každoroční obnos stříbra na opravu chrámu našeho Boha. Pospěšte si s tím." Levité ale...
2. Letopisů 34:10...chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě a obnově Hospodinova chrámu. Dávali je tesařům a...
Nehemiáš 5:16...Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhalopravou hradeb. Neskupovali jsme pozemky, naopak, všichni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |