Opravdově

Hledám varianty 'opravdově' [ opravdově ]. Nalezeny 4 verše.
Deuteronomium 28:1...Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě...
Izaiáš 10:20...nebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale budou opravdově spoléhat na Hospodina, Svatého izraelského....
Filipským 1:18...že se jakýmkoli způsobem, naoko nebo opravdově, káže Kristus. Raduji se tedy a budu se radovat i...
Koloským 1:6...tomu u vás již ode dne, kdy jste je uslyšeliopravdově poznali Boží milost. Toto vše jste se dozvěděli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |