Opravdovými

Hledám varianty 'opravdovými' [ opravdovými (1) opravdovým (1) opravdový (1) opravdovou (1) opravdového (2) opravdové (3) opravdová (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Izaiáš 42:3...třtinu nezlomí, doutnající knot nezhasí, ale opravdové právo vyhlásí. Nevzdá se a nepoleví, dokud...
Ezechiel 16:13...a olejem. Stala se z tebe nesmírná krasaviceopravdová královna! Tvá dokonalá krása proslula mezi národy...
Zachariáš 7:9..."Takto promlouval Hospodin zástupů: ‚Prosazujte opravdové právo a jedni druhým projevujte soucit a...
Marek 11:32...se totiž zástupů, protože všichni měli Jana za opravdového proroka. Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani ...
Lukáš 16:11...v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v cizím, kdo...
Jan 1:47...Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: "Hleopravdový Izraelita, v němž není žádná lest!" "Odkud ...
Filipským 2:20... Nemám nikoho, jako je on, kdo by měl o vás tak opravdovou starost. Všichni si totiž hledí jen svého, a ne...
1. Timoteus 6:19...dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života. Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno....
Židům 10:22...kněze nad Božím domem, a proto přistupmeopravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným...
1. Jan 3:18...Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. Takto poznáme, že patříme pravdě, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |