Opovržení

Hledám varianty 'opovržení' [ opovržený (2) opovržením (1) opovržení (8) opovržené (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Kazatel 9:16...je lepší než síla". Moudrost chudáka však býváopovržení a jeho slova nikdo neslyší. Lepší je slyšet...
Izaiáš 33:8... zmizeli poutníci, smlouva porušena, svědciopovržení, člověka si nikdo neváží. Zem chřadne, uvadá,...
Izaiáš 53:3...na něm vidět nic, proč bychom po něm toužiliOpovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí,...
Jeremiáš 48:27...Copak byl chycen mezi zloději, že se otřásáš opovržením, kdykoli se o něm zmíníš? Opusťte města, usaďte...
Jeremiáš 49:15... nepatrným mezi národy, mezi lidmi budešopovržení. Klame hrůza, kterou vzbuzuješ, a pýcha tvého...
Ezechiel 22:16...nečistotou skoncuji. V očích národů budešopovržení a tehdy poznáš, že jsem Hospodin." Dostal jsem...
Ezechiel 22:26...a neohlížejí se na soboty. Jsem mezi nimiopovržení! Jejich velmoži trhají kořist jako krvelační...
Ezechiel 23:32...budeš pít, hluboký a široký. Je plný výsměchuopovržení, plný k okraji. Opiješ se k zoufalství...
Abdiáš 1:2... nepatrným mezi národy, budeš v největším opovržení! Pýcha tvého srdce oklamala, tebe, jenž bydlíš...
1. Korintským 1:28... aby zahanbil silné. Bůh vyvolil neurozenéopovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby...
2. Petr 2:2...následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitneopovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit...

Slova obsahující opovržení: opovržení (8) opovrženíhodný (1) opovržením (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |