Opovážil

Hledám varianty 'opovážil' [ opovážit (1) opovážili (2) opovážil (1) opováží (1) opovaž (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 14:8...faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny...
Exodus 21:14... určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního, takového odtrhneš...
Numeri 14:44...následovat. Hospodin s vámi nebude." Přesto se opovážili vyrazit k horskému hřebenu, ačkoli Truhla...
Deuteronomium 18:20...zúčtuji sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil...
Job 40:32...jeho kůži oštěpy? Trefíš ho harpunami do hlavyOpovaž se na něj ruku položit! Pomysli na ten boj a to...
Jeremiáš 36:29...jsi ten svitek spálil. Myslel sis: ‚Jak se mohl opovážit napsat, že přijde babylonský král a zničí tuhle...

Slova obsahující opovážil: opovážil (1) opovážili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |