Opouštějí

Hledám pøesnì 'opouštějí'. Nalezeno 6 veršù. Další varianty: opouštíte (1) opouštím (1) opouští (18) opouštět (1) opouštěly (1) opouštěli (1) opouštěl (4) opouštějí (6)
Ezdráš 8:22... ale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí." Postili jsme se tedy a prosili za to svého Boha...
Žalmy 73:27... můj podíl navěky! Hle, jistě zahynou ti, kdo  opouštějí, skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní. Mně je...
Žalmy 119:118...abych stále hledět směl. Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži! ...
Přísloví 28:4...chudáky, je jako průtrž, co zničí obilí! Ti, kdo opouštějí Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se...
Izaiáš 59:20...Ten, jenž je vykoupí - k těm, kdo v Jákobovi opouštějí hřích, praví Hospodin. A toto bude smlouva s...
Jeremiáš 17:13... Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo  opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se od tebe odvracejí,...

Slova obsahující opouštějí: dopouštějí (3) nedopouštějí (1) opouštějí (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |