Opory

Hledám varianty 'opory' [ opory (4) oporu (2) oporou (3) opora (4) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 2:18... aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní...
Genesis 2:20...polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek....
1. Královská 7:21...vpravo a druhý vlevo a pojmenoval je JachinOpora, a Boáz, Posila. Vrchol sloupů měl tvar lilie. Tak...
1. Letopisů 11:10...o Izraeli a byli mu v jeho kralování pevnou oporou. Toto je výčet Davidových hrdinů:Jašobeám...
2. Letopisů 3:17...napravo, druhý nalevo. Ten pravý nazval JachinOpora, a levý Boáz, Posila. Vyrobil také bronzový oltář 20...
Job 4:6...těžce; tebe to zasáhlo, a děsíš se. není ti oporou zbožnost tvá? Tvá bezúhonnost ti naději nedává?...
Job 12:19...jim obtáčí provazy. I kněží svléká donaha, dávné opory strhává. Odebírá slovo zkušeným, starce zbavuje...
Job 24:23...si nejsou jistí životy. Dává jim pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich cestu sledují. Načas se vyvýší,...
Žalmy 89:15...pozvedá. Právo a spravedlnost jsou tvého trůnu opora, láska a věrnost předchází tvoji tvář! Blaze národu,...
Přísloví 10:29...darebáků se vniveč obrátí. Hospodinova cesta je oporou poctivého, pro bídáky je ale záhubou. Spravedlivý...
Izaiáš 63:5...žádný pomocník, zhrozil jsem se, že v nikom není opory. Svou vlastní paží jsem proto spásu způsobil, vlastní...
Jeremiáš 2:37...s hlavou v dlaních. Hospodin zavrhl ty tvé opory, žádnou pomoc u nich nenajdeš." "Řekněme, že někdo...
Micheáš 1:11...Ceananu nevyjdou více, útulný Bet-ecel pláčeoporu v něm nemáte. Obyvatelé Marotu jen trnou, čekají,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |