Oponou

Hledám varianty 'oponou' [ oponu (19) oponou (8) opona (4) ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 26:31...vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 26:33...stát na čtyřech stříbrných patkách. zavěsíš oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu Truhlu svědectví....
Exodus 26:35...Truhlu svědectví umístíš slitovnici. Venku před oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku...
Exodus 27:21...stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými syny...
Exodus 30:6...a obložíš je zlatem. Tento oltář postavíš před oponu zastírající Truhlu svědectví, před slitovnici...
Exodus 35:12... Truhlu, její tyče a slitovnici, zastírající oponu, stůl, jeho tyče a všechno náčiní, chleby předložení...
Exodus 36:35... Také svlaky obložili zlatem. Udělali také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 38:27...připadlo na odlévání patek pro svatyni a pro oponu: 100 patek ze 100 talentů; talent na patku....
Exodus 39:34...kůží, přikrývku z odolných usní, zastírající oponu, Truhlu svědectví, její tyče a slitovnici...
Exodus 40:3... Postavíš tam Truhlu svědectví a zastřeš ji oponou. Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i...
Exodus 40:21...truhlu do Příbytku, pověsil v něm zastírající oponu. Tak zastřel Truhlu svědectví, jak mu Hospodin...
Exodus 40:22...Truhlu svědectví, jak mu Hospodin přikázal. Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání...
Exodus 40:26...kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář a...
Leviticus 4:6...krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou krve potře rohy oltáře k pálení...
Leviticus 4:17...krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí...
Leviticus 16:2...kdykoli do nejsvětější svatyně (totiž za oponu, před slitovnici ležící na Truhle), aby nezemřel,...
Leviticus 16:12...kadidlo z vonných látek a vnese to dovnitř za oponu. Před Hospodinem položí kadidlo na oheň, a slitovnici...
Leviticus 16:15...oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za oponu. Naloží s jeho krví tak, jako naložil s krví býka:...
Leviticus 21:23...darů. Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit k oltáři - jinak by znesvětil mou...
Leviticus 24:3...stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj Áron stále pečuje...
Numeri 4:5...Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající oponu a tou přikryjí Truhlu svědectví. Na ni pak položí...
Numeri 18:7... co souvisí s oltářem a se službou uvnitř za oponou. Kněžskou službu vám dávám jako dar. Nepovolaný,...
2. Letopisů 3:14...také kmentovou modro-purpurovo-karmínovou oponu a i na ni dal vyšít cheruby. Před chrám postavil...
Matouš 27:51...vykřikl a vypustil duši. V chvíli se chrámová opona roztrhla vedví odshora dolů, země se třásla, skály...
Marek 15:38...hlasitě vykřikl a vydechl naposled. Chrámová opona se roztrhla vedví odshora dolů. Když setník, který...
Lukáš 23:45...hodin odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla vpůli. Ježíš hlasitě zvolal: "Otče, do...
Židům 6:19...duše, bezpečnou, pevnou a sahající dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se...
Židům 9:3... byl svícen, stůl a chleby předložení. Za oponou pak byla druhá část, zvaná nejsvětější svatyně. K ...
Židům 10:20...novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |