Opodál

Hledám varianty 'opodál' [ opodál ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 2:4...u břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom se k Nilu...
Exodus 20:18...a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme...
Exodus 20:21...v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh....
Numeri 23:3..."Postůj u své zápalné oběti, zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co mi ukáže, to ti...
1. Samuel 26:13... David přešel na druhou stranu a postavil se opodál na vrchol kopce, aby byl od něj dost daleko. "Co je...
2. Královská 2:7...prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti...
2. Královská 2:15...řekli proročtí učedníci z Jericha, kteří stáli opodál. Vyrazili mu naproti a klaněli se mu k zemi se...
Matouš 8:30... Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?" Opodál se páslo veliké stádo prasat. Démoni ho tedy...
Lukáš 17:12...setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad...
Lukáš 23:49... i ženy, které ho doprovázely z Galileje, stáli opodál a všechno to viděli. Jeden člen Rady, dobrý a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |