Oplývala

Hledám varianty 'oplývala' [ oplývat (2) oplývali (1) oplývala (1) oplývají (2) oplývá (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 13:27...jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenže lid,...
Job 3:15...stavby jsou troskami, anebo s velmoži, kteří oplývali zlatem, kteří si příbytky naplnili stříbrem! Proč...
Žalmy 144:13...paláce zdobící. Naše spižírny plné jsou,  oplývají veškerou potravou; naše ovce rodí tisíce...
Přísloví 5:3...rty aby byly strážci vědění: Rty svůdkyně sice oplývají medem, její ústa jsou jemná nad olej, pak ale...
Přísloví 14:29... úbytek lidu je vládci záhubou. Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti....
Joel 4:18...nevpadnou do něj cizáci. V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a každou judskou...
Amos 9:13...šlape hrozny, rozsévač. Hory budou tehdy vínem oplývat a všechny kopce přímo přetékat. Svůj lid Izrael...
Skutky 9:36...jménem Tabita (což je v překladu Dorkas), která oplývala dobrými skutky a almužnami. V těch dnech však...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |