Oplývající

Hledám varianty 'oplývající' [ oplývající (19) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 3:8...země vyvedl do země dobré a prostranné, do země oplývající mlékem a medem - do bydliště Kananejců, Chetejců...
Exodus 3:17... Perizejců, Hivejců a Jebusejců - do země oplývající mlékem a medem.' Uposlechnou a tehdy půjdeš s...
Exodus 13:5... o níž přísahal tvým otcům, že ti ji , do země oplývající mlékem a medem, budete v tento měsíc konat tento...
Exodus 33:3... Perizejce, Hivejce i Jebusejce. Půjdeš do země oplývající mlékem a medem, avšak s tebou nepůjdu, abych...
Leviticus 20:24...vy, sám vám ji dám, abyste ji obsadili - zem oplývající mlékem a medem. jsem Hospodin, váš Bůh, který...
Numeri 14:8...líbit, uvede nás do země a nám tu zem oplývající mlékem a medem. Jenom se nebuřme proti...
Numeri 16:13...Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás nechal pomřít na...
Numeri 16:14...ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékem a medem' jsi nás nedovedl, žádnépole a...
Deuteronomium 6:3...je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně rozmnožíte, jak ti to...
Deuteronomium 11:9...vašim otcům, že ji jim a jejich semeni - zem oplývající mlékem a medem. Země, kterou přicházíš obsadit,...
Deuteronomium 26:9... Přivedl nás sem a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Proto teď přináším prvotiny,...
Deuteronomium 26:15... jak jsi s přísahou slíbil našim otcům - tu zemi oplývající mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 27:3... kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékem a medem, kterou ti zaslíbil Hospodin, Bůh...
Deuteronomium 31:20...proti synům Izraele. je přivedu do země oplývající mlékem a medem, kterou jsem s přísahou zaslíbil...
Jozue 5:6...přísahal jejich otcům, že nám ji , totiž zem oplývající mlékem a medem. Místo nich postavil jejich syny....
Jeremiáš 11:5... kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a medem' - zemi, v níž dnes žijete."...
Jeremiáš 32:22...jsi přísahal jejich otcům, že jim ji dáš - zemi oplývající mlékem a medem. Když ale přišli a ovládli ji,...
Ezechiel 20:6...do země, kterou jsem pro vyhledal, do země oplývající mlékem a medem, do země nejkrásnější ze všech....
Ezechiel 20:15...je neuvedu do země, kterou jsem jim dal, do země oplývající mlékem a medem, do země nejkrásnější ze všech,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |