Opis

Hledám varianty 'opis' [ opisem (1) opis (6) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 17:18...trůn, si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu stále u sebe a čte ji po...
Jozue 8:32...pokojné oběti. Jozue tam napsal na kameny opis Mojžíšova zákona; zapsal jej v přítomnosti synů...
2. Královská 11:12...králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když ho pomazali,...
2. Letopisů 23:11...syna, vložili mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když ho pomazali,...
Ester 4:8...králových pokladnic za vyhlazení Židů. Dal muopis zákonného ediktu vydaného v Súsách ohledně jejich...
Jeremiáš 32:11...a ustanoveními vzal a spolu s jeho nezapečetěným opisem jsem ho předal Baruchovi, synu Neriáše, syna...
Jeremiáš 32:14...- zapečetěný kupní list i jeho nezapečetěný opis - a vlož je do hliněné nádoby, aby zůstaly nadlouho...

Slova obsahující opis: dopis (23) dopise (3) dopisech (4) dopisem (5) dopisu (7) dopisů (1) dopisy (6) letopisů (1) opis (6) opisem (1) popis (2) popisu (1) rodopis (1) rodopisech (4) rodopisu (1) rodopisů (2) rodopisy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |