Opilstvím

Hledám varianty 'opilstvím' [ opilstvím (1) opilství (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Lukáš 21:34... aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodovánímopilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak...
Římanům 13:13...Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerstvíopilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti....
Galatským 5:21... zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, záviděníopilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak...
Titus 2:3...se sluší na svaté: nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty. učí mladé ženy...
1. Petr 4:3...libují pohané: života v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v pitkách a v nechutné modloslužbě....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |