Opevnili

Hledám varianty 'opevnili' [ opevnit (1) opevnili (1) opevnil (5) opevni (1) opevněme (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 21:27...jděte do Chešbonu, zkuste ho vystavět, zkuste opevnit město Sichonovo! Z Chešbonu totiž vyšlehl oheň, z...
1. Samuel 23:19...Zifejci a řekli: "David se přece ukrývá u násOpevnil se v Choreši na kopci Chakila jižně od Ješimonu....
2. Letopisů 14:6... "Vybudujme ta města!" vybídl Asa Judu. "Opevněme je hradbami s věžemi, branami a závorami. Země...
2. Letopisů 26:9...svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš postavilopevnil věže nad Nárožní a Údolní branou a také v rohu...
Jeremiáš 51:53...tyčil k nebi, i kdyby se k obloze mocně opevnil, i tehdy na něj ode mne přijdou zhoubci, praví...
Ezechiel 33:27...na venkově, dám za potravu zvěři a ti, kdo se opevnili ve skalách a jeskyních, pomřou morem. Obrátím tu...
Ozeáš 8:14...na svého Tvůrce a nastavěl si paláce; Juda opevnil spoustu měst. ale sešlu na jejich města oheň -...
Nahum 3:14...Čerpej si vodu pro čas obležení, své pevnosti si opevni! Šlapej hlínu, mačkej jíl, chop se formy na cihly!...
Zachariáš 9:3...k Týru a Sidonu, jsou tak prohnaní: Týr se opevnil jako monastýr, stříbra nakupil jak prachu hromady a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |